Aktualności

Warsztaty GRA MIEJSKA

Zapraszamy na  terenowe warsztaty metodyczne dla nauczycieli przyrody i geografii.

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności planowania lekcji terenowych z wykorzystaniem miejskiej gry dydaktycznej oraz promowanie walorów turystyczno – krajoznawczych „małej ojczyzny” na wszystkich etapach edukacyjnych.

Podczas spotkania:

  • uczestnicy wezmą udział w terenowej grze miejskiej na Księżym Młynie,
  • zapoznają się z historią i dziedzictwem kulturowym regionu łódzkiego,
  • zaplanują zajęcia z wykorzystaniem gry dydaktycznej w przestrzeni miasta.


Grę poprowadzi Łukasz Pastusiak - przewodnik miejski, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 205 w Łodzi.

Zajęcia rozpoczną się 11 kwietnia 2018 o godz. 16:00 na dawnym pl. Zwycięstwa przed Muzeum Kinematografii.

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 kwietnia 2018 poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie ŁCDNiKP: http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/51773

 

XVI Konkurs Przyrodniczy

Finał XVI Konkursu Przyrodniczego odbędzie się zgodnie z harmonogramem 14 marca 2018 (środa) w Szkole Podstawowej nr 199 ul. Elsnera 8 (Widzew) w godz. 13:30 - 14:30.

Interdyscyplinarne kształcenie w przedmiotach przyrodniczych i ścisłych

 

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN zapraszają na konferencję skierowaną do dyrektorów, nauczycieli, doradców, konsultantów, specjalistów, zajmujących się edukacją przyrodniczą.

Celem konferencji jest upowszechnienie rezultatów międzynarodowej współpracy w ramach projektu „Od śrubki do satelity” (SAT), realizowanego w partnerstwie trzech instytucji - Centrum Badań Kosmicznych PAN, Cité de l'espace (Tuluza, Francja) oraz National Space Centre (Leicester, Wielka Brytania). Projekt to odpowiedź na aktualne problemy w zakresie fizyki i innych przedmiotów przyrodniczych w szkołach publicznych Polski, Francji i Wielkiej Brytanii.

 

Podczas spotkania:

 

  • zaproszeni eksperci przedstawią nowoczesne metody i techniki inspirujące do zaangażowania
    i kreatywności uczniów w procesie uczenia się, 

  • zaprezentowany zostanie innowacyjny program nauczania fizyki dla szkół podstawowych
    i ponadpodstawowych,

  • każdy uczestnik konferencji będzie uczestniczył w symulacji fragmentów zajęć - najciekawszych dobrych praktyk opracowanych w ramach projektu.

 

Konferencja odbędzie się dnia 28 lutego 2018 (środa) w godz. 9:00 - 15:45 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ul. Kopcińskiego 29 s. 310. 

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 21 lutego poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie ŁCDNiKP:

 

http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/50688

 

 

 

Planowane spotkania w listopadzie 2017 - przyrodnicy

10.11.2017 - Zajęcia pozaszkolne dla uczniów zdolnych "Przyroda niezwykła - Człowiek i Wszechświat" - Planetarium ul. Pomorska 16 godz. 16:00 - 18:30
17.11.2017 - Modelowe zajęcia edukacyjne - Na tropach Yeti – tabletowa lekcja "Wykorzystanie iPadów w procesie edukacyjnym" - Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Jurczyńskiego 1/3 godz. 10:30 - 11:45
21.11.2017 - Spotkanie z ekspertem - projekt "Zatrzymaj kroplę deszczu" - ŁCDNiKP ul. Kopcińskiego 29 s. 201 godz. 14:00 - 15:30

Planowane spotkania w październiku 2017 - przyrodnicy

11.10.2017 - Konferencja dla nauczycieli przyrody "Nowa podstawa - nowe wyzwania" - SP 199 ul. Elsnera 8 godz. 16:00 - 17:30
zapisy poprzez formularz elektroniczny: http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/48417
25.10.2017 - Warsztaty metodyczne "Kreatywne uczenie się - Lapbook jako metoda dydaktyczna" - SP 137 ul. Florecistów 3b godz. 15:30 - 18:00
zapisy poprzez formularz elektroniczny: http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/48418
 

Pozdrawiam

Anna Romańska
doradca metodyczny przyrody