Aktualności

Planowane spotkania w styczniu 2017 - przyrodnicy

W styczniu zapraszam na spotkania:

  • 03.01.17 (wtorek) - Modelowe zajęcia edukacyjne - Lekcja przyrody z elementami oceniania kształtującego - "Po co roślinom liście?" - Szkoła Podstawowa nr 130 ul. Gościniec 1 godz. 12:35 - 14:00 (wraz z omówieniem)
     
  • 10.01.17 (wtorek) - konsultacje grupowe - ocenianie wspierające rozwój ucznia (1/4)- cel i kryteria sukcesu - ŁCDNiKP Kopcińskiego 29 s.201 godz. 16:00 - 17:30. Zgłoszenia do dnia 9.01.17 poprzez formularz:
  • 12.01.17 (czwartek) - Modelowe zajęcia edukacyjne - Co ma wspólnego pH z naszym zdrowiem? - lekcja przyrody z mobilnym laboratorium Labdisc - Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Łęczycka 23 12:45 - 14:30
  • 31.01.17 (wtorek) - konsultacje grupowe - ocenianie wspierające rozwój ucznia (2/4) - Rola informacji zwrotnej w procesie kształcenia - ŁCDNiKP Kopcińskiego 29 s.201 godz. 16:00 - 17:30

Ania Romańska
doradca metodyczny ŁCDNiKP
 

Szkolne laboratorium przyrodnicze

W środę 20 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 29 w Łodzi odbyły się warsztaty z cyklu "Szkolne Laboratorium Przyrodnicze" Podczas spotkania uczennice klasy IV uczęszczające na koło przyrodnicze zaprezentowały nauczycielom doświadczenia dotyczące elektrostatyki, przepływu prądu elektrycznego oraz odnawialnych źródeł energii. Mogliśmy również zobaczyć, jak przy tego typu prezentacjach sprawdza się wizualizer.

Opiekunem Ekopracowni w SP 29 jest p. Jagna Alabrudzińska, która podzieliła się z nami spostrzeżeniami dotyczącymi wykorzystania i jakości zakupionych w ramach projektu pomocy dydaktycznych oraz omówiła metody i techniki pracy z uczniami, które stosuje podczas zajęć przyrodniczych.

Warsztaty stały się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń nauczycielskich. 

 

Kwiecień 2016 - przyrodnicy - szkoła podstawowa

Szkolne laboratorium przyrodnicze - tematyka: wykorzystanie metody eksperymentu na zajęciach przyrodniczych,  praca z mobilnym urządzeniem pomiarowym LabDisc.

Najbliższe spotkanie: 20.04.16 - godz. 15:30 SP 29 ul. Przędzalniana 70.
Zapraszam w imieniu Jagny Alabrudzińskiej, która oprowadzi nas po swojej niezwykłej Ekopracowni i opowie o realizowanych z uczniami zajęciach.

Przyrodnicze zajęcia terenowe - przykład ścieżki terenowej w Parku Źródliska, propozycje przyrodniczych gier i zabaw terenowych w oparciu o program "W dziką stronę".  Spotykamy się 27 kwietnia (środa) o godz. 15:30 w SP 29 ul. Przędzalniana 70. Jeśli pogoda pozwoli zajęcia odbędą się w Parku Źródliska.

Marzec 2016 - przyrodnicy - szkoła podstawowa

Po feriach rozpoczynamy kolejne spotkania. Planowane tematy i terminy to:

Nowe technologie w edukacji przyrodniczej: wykorzystanie zasobów platform edukacyjnych (mInstruktor, ŁPE), narzędzia TIK wzbogacające proces kształcenia (Padlet,Kody QR, ThinkLink, Glogster, Quizizz, Learning Apps i inne),
Terminy: 18.03.16, 07.04.16 godz. 15:30 - Szkoła Podstawowa nr 130 w Łodzi ul. Gościniec 1

Weekend z technologią - w ramach spotkań organizownych przez Ośrodek Nowocczesnych Technologii prowadzę warsztat dot. tworzenia własnych zasobów edukacyjnych w mInstruktorze. Serdecznie zapraszam w piątek 11.03.16 godz. 12:30 - 14:00. Więcej szczegółów o weekendzie z technologią tutaj: http://onti.wckp.lodz.pl/content/w-marcu-zapraszamy-na-weekend-z-technologi%C4%85-informacyjn%C4%85

Innowacje pedagogiczne w edukacji - podczas warsztatów dowiecie się czym jest a czym nie jest innowacja, jak stworzyć i wdrożyć innowację pedagogiczną (od czego zacząć, poszczególne kroki, procedury) Zaprezentowane zostaną też przykładowe innowacje pedagogiczne - zajęcia zaplanowane w ramach Łódzkich Targów Edukacyjnych.
Termin: 15.03.16 ŁCDNiKP s. 201 ul. Kopcińskiego 29 - godz. 15:00

Szczegóły dotyczące w/w spotkań przekażę w osobnym mailu oraz Szybką Informacją do szkół.

Pozdrawiam

Ania Romańska.

Styczeń 2016 - przyrodnicy - szkoła podstawowa

Jak co miesiąc przesyłam informację o nadchodzących spotkaniach.

Uwaga! Zmiana terminu drugiego spotkanie z cyklu "WebQuest w edukacji przyrodniczej". Spotykamy się 14 stycznia o godz. 15:00 w SP 4 al. Piłsudskiego 101.

26.01.2016 - eliminacje dzielnicowe XIV Konkursu Przyrodniczego godz. 13:00. 11 stycznia do publicznej wiadomości podana zostanie lista uczestników eliminacji dzielnicowych wraz z miejscem eliminacji.

Grudzień 2015 - przyrodnicy - szkoła podstawowa

01.12.15 (wtorek) - drugie spotkanie warsztatowe dotyczące oceniania wspierającego rozwój ucznia. Tym razem skupimy się na formułowaniu informacji zwrotnej. - Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Łęczycka 23 godz. 15:00

03.12.15 (czwartek) - warsztaty zamówione przez nauczycieli matematyki szkół podstawowych, ale zapraszam również wszystkich przyrodników zainteresowanym tematem "Odwrócona lekcja - odwrócona klasa" - przybliżę ideę prowadzenia zajęć metodą odwróconej lekcji, pokażę przykłady takich zajęć, przedstawię techniki pomocne przy konstruowaniu zajęć tą metodą. - Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Łęczycka 23 godz. 15:30

09.12.15 (środa) - drugie spotkanie z cyklu warsztatów "Jak pracować bez zeszytu ćwiczeń". Podstawowym tematem będzie praca z mapą, kierunki świata, ale nie zabraknie innych ciekawych propozycji zadań i ćwiczeń angażujących uczniów - Szkoła Podstawowa nr 37 ul. Szpitalna 9/11 godz. 15:30

Przypominam także że do 07.12.15 trwa zgłaszanie szkół do XIV Konkursu Przyrodniczego.

Otwarcie Ekopracowni w SP 122 w Łodzi

W piątek 27 listopada na zaproszenie społeczności szkolnej SP 122 w Łodzi gościliśmy na otwarciu Ekopracowni pod hasłem "Łódką po Łodzi". Nowocześnie wyposażone pracownie przyrodnicze powstają dzięki dotacjom z WFOŚiGW. Już po raz 4 rozstrzygnięty został konkurs na ekopracownie w województwie łódzkim. Szkoła Podstawowa Nr 122  znalazła się w gronie laureatów tego konkursu. Łacznie ponad 47 szkół podstawowych w Łodzi cieszy się już pracownią przyrodniczą "szytą na miarę" XXI wieku.

Uczniowie pod opieką nauczyciela p. Urszuli Kacprzyk, przygotowali dla zwiedzających pracownię prezentację o łódzkich rzekach oraz doświadczenia i obserwacje w oparciu o pozyskane nowe pomoce dydaktyczne. Pani Dyrektor Liliana Czechowska-Dziuda, zwróciła uwagę na szczególną pomoc i wsparcie rodziców.

Gratulujemy nowej ekopracowni i życzymy powodzenia oraz satysfakcji z realizacji działań na rzecz efektywnego kształtowania postaw proekologicznych uczących się w Szkole Podstawowej nr 122.

Jak pracować bez zeszytu ćwiczeń?

21 października rozpoczeliśmy cykl 3 spotkań skierowanych do nauczycieli przyrody szkół podstawowych "Jak pracować bez zeszytu ćwiczeń?". Celem warsztatów jest przedstawienie pomysłów, które pozwolą ćwiczyć i utrwalać treści w sposób aktywny, uczący współpracy w grupie, łamiący schematy myślenia. Będziemy poszukiwać zabaw i zadań edukacyjnych, które poszerzą lub zastąpią kserokopie i karty pracy. Chcemy pokazać, że lekcje przyrody bez zeszytu ćwiczeń nie tylko są możliwe, ale z punktu widzenia uczących się, są niezwykle ciekawe i kształtujące umiejętności kluczowe.
Pierwsze spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 37 ul. Szpitalna 9/11. Podczas warsztatów nauczyciele podzielili sie pomysłami na podsumowanie lekcji lub działu tematycznego. Spotkanie rozpoczął występ uczniów z koła ekologicznego dotyczący ochrony drzew. Maria Kucharska, nauczycielka przyrody SP 37 omówiła wykorzystanie gier planszowych i karcianych przygotowywanych przez uczniów oraz sposób na budowanie skojarzeń przyrodniczych poprzez zabawę z domino. Uczestnicy poznali także technikę tworzenia Lapbook'ów - rodzaju portfolio w formie wastwowej ksiązeczki, obrazkowej mapy myśli, tworzonej przez ucznia, oraz ścieżki opowiadania - ćwiczenia kształtującego umiejętność wypowiedzi ustnej (opowiadania, charakterystyki), a tym samym posługiwania się słownictwem przedmiotowym. Dowiedzieliśmy się również jak z kilku obrazków, kartki papieru i kostki zrobić grę angażującą uczniów podczas podsumowania tematu. Uczestnicy spotkania mogli skorzystać z pomocy dydaktycznej "Układ Słoneczny" wykonanej przez uczniów SP 37 w ramach projektu przyrodncizego oraz przekonać się o niecodziennych możliwośćiach zastosowania wielkopowierzchniowej mapy konturowej.

Mamy nadzieję, że przedstawione podczas pierwszego spotkania pomysły staną się inspiracją do dalszego poszukiwania nietypowych rozwiązań dydaktycznych. Już dziś zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 9 grudnia w SP 37 o godz. 15:30.

Przyroda w praktyce czyli sposób na inspirującą lekcję

8 pażdziernika odbyła się konferencję dla nauczycieli przyrody szkół podstawowych inaugurująca nowy rok szkolny 2015/2016 „Przyroda
w praktyce czyli sposób na inspirującą lekcję”.
  Spotkanie miało na celu poszerzenie wiedzy na temat konstruktywizmu i stosowania metod heurystycznych w edukacji przyrodniczej, poznanie zadań edukacji przyrodniczej w kształtowaniu wiedzy i umiejętności uczących się, w kontekście priorytetów MEN na rok szkolny 2015/2016. Swoją ofertę edukacyjną przedstawiło także ZOO Safari Borysew.
Ważną częścią konferencji była prezentacja przykładów dobrych praktyk związanych z wdrażaniem w placówkach nowych modeli i metod kształcenia. Swoim doświadczeniem podzieliły się :

  • Katarzyna Kopczyńska - Szkoła Podstawowa nr 5 w Łodzi – lekcja przyrody metodą odwróconej klasy
  • Jagna Alabrudzińska – Szkoła Podstawowa nr 29 – wykorzystanie dydaktyczne ekologicznego bloga przedmiotowego
  • Katarzyna Kasprzyk – Szkoła Podstawowa nr 130 – treści przyrodnicze w edukacji multiprzedmiotowej na przykładzie projektów WebQuest
  • Emilia Migowska – Szkoła Podstawowa nr 162 – elementy grywalizacji na lekcji przyrody z wykorzystaniem aplikacji Quizizz.

Podczas konferencji miało również miejsce uroczyste otwarcie Ekopracowni "Skarby lasu" utworzonej przy Szkole Podstawowej nr 162 w Łodzi. Przecięcia wstęgi dokonali: inspektor ds. szkół podstwowych UMŁ p. Joanna Pernak oraz dyrektor szkoły p. Marek Zarzycki.

Dziękujemy za inspirujące prezentacje i ogromną gościnność grona pedagogicznego SP 162.

Październik 2015 - przyrodnicy - szkoła podstawowa

•    21 października 2015 SP 37 ul. Szpitalna 9/11 godz. 15:00 - Jak pracować bez zeszytu ćwiczeń? 1/3– rozpoczynamy cykl 3 spotkań warsztatowych, których celem jest podzielenie się pomysłami na wykorzystanie aktywizujących metod i form pracy z uczniem na lekcjach przyrody oraz tworzenia własnych pomocy dydaktycznych. Chcemy pokazać, ze lekcje przyrody bez zeszytu ćwiczeń nie tylko są możliwe, ale z punktu widzenia ucznia, są niezwykle ciekawe i kształtujące umiejętności kluczowe.
•    27 października 2015 SP 5 ul. Łęczycka 23 godz. 15:00 – Ocenianie wspierające rozwój ucznia 1/2 - nowe rozporządzenie o ocenianiu dało nam możliwość stosowania w klasach 4-6 oceny opisowej. Spróbujemy podczas 2 spotkań warsztatowych zastanowić się jak oceniać, aby wspierać uczniów w procesie dydaktycznym. Zaprezentowane zostaną elementu Oceniania KSztałtującego, które z powodzeniem można stosować w codziennej pracy z uczniem.

Zgodnie z ustaleniami z konferencji 8 października zapraszam wszystkie osoby, które chcą zaangażować się w tworzenie regulaminu XIV konkursu przyrodniczego na krótkie spotkanie, podczas którego zatwierdzimy ostateczną wersję tego regulaminu. Spotkanie odbędzie się w ŁCDNiKP ul. Kopcińskiego 29 w najbliższy piątek 23.10.2015 w pok. 203 o godz. 16:00.
Proszę o mailowe potwierdzenie udziału w spotkaniu.

Listopad 2015 - przyrodnicy - szkoła podstawowa

05.11.2015 - "Metoda WebQuest w edukacji przyrodniczej" - spotkanie 1 z 2 odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 4 al. J. Piłsudskiego 101. Rozpoczynamy o godz. 15:00
17.11.2015 - "Przyrodnicze zajęcia terenowe" - spotkanie 1 z 3 odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 29 ul. Przędzalniana 70. Rozpoczynamy o godz. 15:00
25.11.2015 - "Interdyscyplinarny projekt edukacyjny" - modelowe zajęcia edukacyjne odbędą się w Szkole Podstawowej nr 130 ul. Gościniec 1 w godz. 11:50 - 14:00.
 
7 listopada (sobota) planowany jest wyjazd do ZOO Safari Borysew. Właściciele obiektu zapoznają nas z programem edukacyjnym, będziemy mogli zwiedzić ZOO, przewidziany jest także mały poczęstunek. Koszt wyjazdu to jedynie opłata za autokar - 30 zł. Wyjazd ok. 9:00 powrót ok. 17:00
Podczas konferencji chęć udziału w wyjeździe wyraziło 17 osób. Proszę o mailowe potwierdzenie.
Pozostałe osoby, które są zainteresowane wycieczką, również proszę o maila na adres anna.romanska@epf.pl">mailto:anna.romanska@epf.pl" target="_blank">anna.romanska@epf.pl do 23 października. Liczba miejsc ograniczona.
Szczegóły wyjazdu przekażę zainteresowanym osobom.
 

Pozdrawiam

Anna Romańska
doradca metodyczny przyrody