Artykuły

Portret użytkownika matczak

Lekcja Modelowa LA dla każdego

 

Łódzkie  Centrum  Doskonalenia  Nauczycieli

i  Kształcenia  Praktycznego

90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 29

 sekretariat ds. doskonalenia  tel./fax (042) 678 10 85,  e-mail:wcdnikp@wckp.lodz.pl

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Konferencja "Nowoczesne wychowanie fizyczne".

modelowe zajęcia edukacyjne dla nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych na zajęcia modelowe, która odbędą się 7 listopada 2012 r.  w Szkole Podstawowej nr 34 ul. Ćwiklińskiej 9  w  godz. 14.30 – 16.30.

Konferencja dla koordynatorów promocji zdrowia w szkołach działajacych w ramach ŁSSziPPZ

Zapraszamy koordynatorów promocji zdrowia w szkołach działajacych w ramach Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli promujących Zdrowie na konferencję, która odbędzie się 6 listopada  w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi

Podsumowanie Projektu RZEPA 2012

Dyrektorzy Szkół Podstawowych, Gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych

MISTRZOSTWA ŁODZI W GETBOLA 2012

 

MISTRZOSTWA ŁODZI W GETBOLA 2012

 W dniu 16.10.12r. w Gimnazjum nr 7 w Łodzi odbyły się VI Mistrzostwa Łodzi w Getbola Szkół Podstawowych.  Turniej jak co roku cieszył się dużym zainteresowaniem. Chęć udziału  zgłosiło  9 szkół: SP 125, SP 193, SP 192, SP 41, SP 175, SP 23, SP 45, SP 192, SP 71.

Konferencja metodyczna „Czy wiesz, co jesz?”.

„Polska młodzież ma dużo łatwiejszy dostęp do niezdrowej żywności niż młodzież
z innych krajów. Efekt jest oczywisty – narastająca otyłość.” Taką informację podał program informacyjny w ostatnich dniach. Okazuje się, że narasta problem otyłości wśród dzieci
i młodzieży. Dlatego konieczna jest edukacja młodego pokolenia w zakresie zdrowego żywienia.

W jaki sposób przekazać młodzieży konieczne informacje, przydatne teraz i w dorosłym życiu? Najlepiej w atrakcyjnej formie, w dodatku tak, by to sama młodzież była zaangażowana w działanie.

AQUA AEROBIK JAKO ALTERNATYWNA FORMA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ

W  dniu 10 maja 2012r. w Szkole Podstawowej nr 184 w Łodzi przy ul. Syrenki 19a (pływalnia) odbyły się warsztaty  metodyczne dla nauczycieli wychowania fizycznego.

Organizatorem spotkania był doradca metodyczny ŁCDNiKP Krystyna Solarz,
a prowadzącą - nauczycielka dyplomowana wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej nr 184 Ewa Stępień. Warsztaty te zostały zorganizowane w ramach projektu wymiany doświadczeń edukacyjnych RZEPA.

Przygotowanie nauczycieli do zdalnego kształcenia

„Jednym z wyzwań sformułowanych przez Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku” jest wychowanie człowieka zdolnego do funkcjonowania w nowej cywilizacji informacyjnej, przygotowanego do posługiwania się nowoczesnymi mediami i technikami informacyjnymi, rozumiejącego otoczenie, a nie tylko gromadzącego wiedzę.