Konferencja

Portret użytkownika romann

 

 

 

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN zapraszają na konferencję skierowaną do dyrektorów, nauczycieli, doradców, konsultantów, specjalistów, zajmujących się edukacją przyrodniczą.

Celem konferencji jest upowszechnienie rezultatów międzynarodowej współpracy w ramach projektu „Od śrubki do satelity” (SAT), realizowanego w partnerstwie trzech instytucji - Centrum Badań Kosmicznych PAN, Cité de l'espace (Tuluza, Francja) oraz National Space Centre (Leicester, Wielka Brytania). Projekt to odpowiedź na aktualne problemy w zakresie fizyki i innych przedmiotów przyrodniczych w szkołach publicznych Polski, Francji i Wielkiej Brytanii.

 

Podczas spotkania:

  • zaproszeni eksperci przedstawią nowoczesne metody i techniki inspirujące do zaangażowania
    i kreatywności uczniów w procesie uczenia się, 
  • zaprezentowany zostanie innowacyjny program nauczania fizyki dla szkół podstawowych
    i ponadpodstawowych,
  • każdy uczestnik konferencji będzie uczestniczył w symulacji fragmentów zajęć - najciekawszych dobrych praktyk opracowanych w ramach projektu.

Konferencja odbędzie się dnia 28 lutego 2018 (środa) w godz. 9:00 - 15:45 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ul. Kopcińskiego 29 s. 310. 

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 21 lutego poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie ŁCDNiKP: http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/50688