Konferencja dla nauczycieli przyrody

Portret użytkownika romann

Teoria wielostronnego kształcenia w modelowaniu lekcji przyrody

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza do udziału w konferencji otwierającej skierowanej do nauczycieli przyrody szkół podstawowych. Podczas spotkania uczestnicy poznają założenia tzw. teorii wielostronnego kształcenia - formy kształcenia polegającej na ujmowaniu w procesie dydaktycznym trzech komponentów:

  • działalności poznawczej, czyli nabywania wiedzy
  • działalności praktycznej, czyli nabywania umiejętności
  • strony afektywnej, czyli emocjonalnego nastawienia ucznia do nauki

Spotkanie ma również na celu zaprezentowanie nauczycielom zaplanowanych na bieżący rok szkolny działań w ramach Pracowni Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej oraz przedstawienie zasad współpracy
z doradcą metodycznym.

Udział w konferencji umożliwi poznanie:

  • strategii teorii wielostronnego kształcenia w modelowaniu lekcji przyrody
  • dobrych praktyk realizowanych w Szkole Podstawowej nr 14
  • oferty edukacyjnej Planetarium przy ul. Pomorskiej
  • terminarza XV Konkursu Przyrodniczego
  • zasad współpracy z doradcą w roku szkolnym 2016/2017

Konferencja odbędzie się dnia 28 września 2016 (środa) w godz. 16:00 - 18:00 w Szkole Podstawowej nr 14 ul. Wigury 8/10 s. 14 Zgłoszenia przyjmowane są do 27 września poprzez formularz dostępny na stronie ŁCDNiKP: http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/42375

Zapraszam
Anna Romańska