Konferencja dla nauczycieli przyrody

Portret użytkownika romann

Nowa podstawa – nowe wyzwania

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza do udziału
w pierwszej w bieżącym roku szkolnym konferencji skierowanej do nauczycieli przyrody szkół podstawowych.

Podczas spotkania:

  • przedstawimy najważniejsze zmiany wynikające z wdrożenia podstawy programowej przedmiotu przyroda w zreformowanej szkole podstawowej,
  • zwrócimy uwagę na kształtowanie kompetencji kluczowych podczas lekcji przyrody, zaprezentujemy dobre praktyki nauczycieli łódzkich szkół podstawowych w zakresie ich rozwijania m.in. umiejętności uczenia się oraz kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych,
  • przedstawimy ofertę ŁCDNiKP skierowaną do nauczycieli przyrody w roku szkolnym 2017/2018 oraz informacje dotyczącej oferty Planetarium przy ul. Pomorskiej, w tym koła dla uczniów uzdolnionych przyrodniczo,
  • omówimy zasady współpracy z doradcą metodycznym w roku szkolnym 2017/2018

Konferencja odbędzie się dnia 11 października 2016 (środa) w godz. 16:00 - 17:30 w Szkole Podstawowej nr 199 ul. Elsnera 8
Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 października poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie ŁCDNiKP: http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/48417