KONFERENCJA dla nauczycieli wychowania fizycznego ORGANIZACJA PRACY NAUCZYCIELA – OFERTA DOSKONALENIA

Portret użytkownika matczak

 

KONFERENCJA

dla nauczycieli wychowania fizycznego

ORGANIZACJA PRACY NAUCZYCIELA – OFERTA DOSKONALENIA

Zapraszamy nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału

w spotkaniu. Celem konferencji jest zaprezentowanie oferty edukacyjnej ŁCDNiKP które odbędzie się 05 października 2016 o godz.14.30 (środa) w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi ul. Czernika 1/3 – ( sala multimedialna).

Program:

  • organizacja pracy nauczyciela wychowania fizycznego zgodnie z podstawą programową,
  • oferta edukacyjna ŁCDNiKP dla nauczycieli i uczniów w nowym roku szkolnym,
  • formy wsparcia w organizacji i prowadzeniu zajęć z edukacji prozdrowotnej,
  • technologia informatyczna w pracy nauczyciela wychowania fizycznego,
  • sprawy różne,
  • gość specjalny.

Organizatorem konferencji dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych jest Maciej Matczak – doradca metodyczny ŁCDNiKP.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie i przyniesienie na zebranie Arkusza – dane nauczyciela w załączeniu.

Prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w konferencji poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia /osobno dla każdego nauczyciela/ i przesłanie jej faksem (042) 678 10 85 lub na adres ŁCDNiKP  do dnia  03.10.2014 r. Zgłoszenie można również przesłać na e-mail: matczak@toya.net.pl

 

Zapraszam!!!