Miejsce geografii w polskiej szkole w dobie zmian programowych i organizacyjnych.

Portret użytkownika romann

Zapraszamy nauczycieli geografii i przyrody (z wykształceniem kierunkowym geografia) na czterogodzinną konferencję, której celem jest dyskusja nad wartościami, wyzwaniami i problemami edukacji geograficznej w kontekście zapowiadanych zmian programowych i organizacyjnych w polskiej szkole.

Tematyka spotkania:

  • Miejsce geografii w polskim systemie kształcenia
  • Kształcenie geograficzne w odniesieniu do współczesnej teorii i praktyki edukacyjnej
  • Nowe wyzwania geografii na tle zmian społecznych, ekonomicznych i kulturowych
  • Nauczyciel geografii wobec wyzwań współczesnej edukacji


Gościem specjalnym będzie Pani Elżbieta Szkurłat, profesor Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, krajowy konsultant ds. podstawy programowej kształcenia geograficznego i przyrody – ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Konferencja odbywać się będzie dnia 5 grudnia 2016 r., w godzinach 16.00 – 19.00 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (sala 210). Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o przesłanie na adres ŁCDNiKP wypełnionej Karty zgłoszenia do dnia 5 grudnia 2016 r. lub wypełnienie zgłoszenia elektronicznego pod adresem: http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/43594.

O zakwalifikowaniu decydować będzie pierwszeństwo zgłoszeń.