Nie tylko dla "fizycznych"

Portret użytkownika matczak

NIE TYLKO DLA „FIZYCZNYCH”
(TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA
W PRACY NAUCZYCIELA FIZYKI, WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I MATEMATYKI)

Udział w spotkaniu przygotuje nauczycieli do:
•    prowadzenia interdyscyplinarnych zajęć,
•    stosowania dostępnego oprogramowania wspomagającego pracę nauczyciela wychowania fizycznego, fizyki
i matematyki,
•    opracowania scenariuszy zajęć holistycznych.

Uczestnicy będą wykonywać ćwiczenia na tabletach. Otrzymają również przykładowy plan zajęć interdyscyplinarnych kształtujących umiejętność krytycznego myślenia, analizowania problemów i formułowania wniosków.

Zajęcia prowadzić będą: Maciej Matczak, Adam Cyrański, Andrzej Melson
i Kazimierz Żylak.

      Spotkanie odbędzie się w ŁCDNiKP w dniu 9 marca br. w godzinach 14.00 – 16.30
w sali nr 310.

Koszt udziału 5 zł (płyta CD z materiałami) - płatne przed zajęciami.

     Prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w warsztatach poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia i przesłanie jej faksem (042) 678 10 85 do dnia 06.02.2017 r. Zgłoszenia można również przesłać na email: matczak@toya.net.pl lub elektronicznie http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/45338.


Opracował:
Maciej Matczak
doradca metodyczny wychowania fizycznego