Ocenianie wspierające - konsultacje grupowe

Portret użytkownika romann

W styczniu rozpoczniemy cykl 4 konsultacji grupowych dotyczących oceniania wspierającego rozwój ucznia.
Celem spotkań jest:

  • stworzenie przestrzeni do rozmowy i wymiany doświadczeń o korzyściach, sposobach, metodach, ale także trudnościach i obawach związanych z wprowadzaniem elementów oceniania kształtującego,
  • wypracowanie narzędzi wspierających uczenie się w oparciu o założenia oceniania kształtującego.

Konsultacje skierowane są do nauczycieli szkół podstawowych, zarówno do osób, które chcą dowiedzieć się czym jest ocenianie kształtujące jak i do osób, które już wprowadzają jego elementy w swojej pracy dydaktycznej.

Na pierwsze spotkanie zapraszam 10.01.17 (wtorek) - ocena sumująca a ocena kształtująca, rola celów i kryteriów sukcesu w procesie uczenia się - ŁCDNiKP ul. Kopcińskiego 29 s. 201 godz. 16:00 - 17:30

Zgłoszenia do dnia 9.01.17 poprzez formularz:

Terminy kolejnych spotkań i ich tematyka:

31.01.2017 - Rola informacji zwrotnej w procesie kształcenia
21.02.2017 - 5 strategii oceniania kształtującego oraz  narzędzia pozwalające na wdrażanie ich w szkole
14.03.2017 - Modyfikacja przedmiotowych systemów oceniania z uwzględnieniem oceniania kształtującego
 

Wszystkie spotkania odbywać się będą w ŁCDNiKP ul. Kopcińskiego 29 s. 201