"Rozszerzona rzeczywistość" w naukach przyrodniczych

Zapraszamy nauczycieli geografii i biologii III i IV etapu edukacyjnego na pięciogodzinne warsztaty, których celem jest doskonalenie umiejętności wykorzystania narzędzi technologii informacyjno – komunikacyjnych w pracy z uczniem na przedmiotowych i międzyprzedmiotowych zajęciach edukacyjnych z zakresu nauk przyrodniczych.

Podczas spotkania uczestnicy:

  • będą rozwijali umiejętność stosowania bezpłatnych narzędzi internetowych wzbogacających proces kształcenia,
  • opracują własne materiały ćwiczeniowe z wykorzystaniem podanych narzędzi
    (np. Quizziz, kody QR, Aurasma, Quiver, Padlet, Think Link),
  • zaplanują zajęcia z wykorzystaniem TIK w oparciu o założenia konstruktywizmu
    i konektywizmu.

Warsztaty odbywać się będą w godzinach 15.00 – 19.00 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, w sali 307.

Każdy uczestnik otrzyma elektroniczną wersję materiałów szkoleniowych.

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o przesłanie na adres ŁCDNiKP wypełnionej Karty zgłoszenia do dnia 23 listopada 2016 r. lub wypełnienie zgłoszenia elektronicznego pod adresem: http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/43195.
O zakwalifikowaniu decydować będzie pierwszeństwo zgłoszeń.