STRZELECTWO SPORTOWE JAKO ALTERNATYWNA FORMA SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU

Portret użytkownika terlih

       Zapraszamy  Nauczycieli wychowania fizycznego szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów na 4 godzinne warsztaty metodyczne

Strzelectwo sportowe

jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu

Udział w warsztatach umożliwi:

·       poszerzenie wiadomości z zakresu strzelectwa sportowego,

·       poznanie zasad bezpiecznego korzystania ze strzelnicy i obchodzenia się ze sprzętem,

·       poznanie budowy karabinu pneumatycznego, postawy strzeleckiej i zasad celowania.

      Spotkanie składać się będzie z dwóch  części: teoretycznej i praktycznej, podczas której dla chętnych uczestników przeprowadzony będzie konkurs strzelecki.

 Warsztaty odbędą się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi,

ul. Czernika1/3 ( szkolna strzelnica) dnia 13 listopada 2015 r. w godz.13.30-16.00.

      Koordynatorem spotkania jest Teresa Libiszewska Gozdan – doradca ŁCDNiKP,
a zajęcia prowadzić będą Panie  Ewa Buchowicz, Ewa Żebrowska Zych oraz Panowie Mieczysław Borowiecki i Maciej Woźniak – nauczyciele ZSO nr 8  w Łodzi.

Miło nam poinformować, że w spotkaniu gościnnie będzie uczestniczył Pan Antoni Kamiński - prezes Łódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego, Przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS i Sędzia Międzynarodowy.

Koszt udziału 5 zł.- płatne przed zajęciami.

Niezbędne jest wygodne obuwie na zmianę.

     Prosimy o  potwierdzenie swojego uczestnictwa w warsztatach poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia /osobno dla każdego nauczyciela/ i przesłanie jej faksem (042) 678 10 85 do dnia 09.11.2015 r. Informację potwierdzającą chęć uczestnictwa (bez wypełnionej karty) można też przesłać na email:eridan8@op.pl do Teresy Libiszewskiej – Gozdan.

 

Zapraszamy!!!


 

Opracowała:

Teresa Libiszewska – Gozdan

- doradca metodyczny wychowania fizycznego