Szkolne Laboratorium Przyrodnicze

Portret użytkownika romann

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli przyrody szkół podstawowych na konsultacje grupowe

http://www.supermedical.pl/upload/wybuchowe-laboratorium-centrum-edukacji-i-rozwoju.jpg

Szkolne laboratorium przyrodnicze

Jest to kontynuacja spotkań, które odbywały się w ubiegłym roku szkolnym w placówkach, które otrzymały dofinansowanie z WFOŚiGW na stworzenie pracowni  przyrodniczych. Uczestnicy mają możliwość skorzystania z zakupionych w ramach programu pomocy dydaktycznych, wymiany doświadczeń na temat uczenia się na drodze badawczej, poprzez eksperymenty i odkrywanie oraz edukacji ekologicznej. Jest to  również okazja do przyjrzenia się różnorodnym rozwiązaniom organizacyjnym i przestrzennym, zastosowanym w Ekopracowniach.
W ramach konsultacji zaplanowano pięć spotkań. Każde z nich dotyczyć będzie innej tematyki i trwać 3 godz. dydaktyczne:

 • praca z mobilnym urządzeniem pomiarowym LabDisc,
 • szkolne wystawy i przyrodnicze kąciki tematyczne
 • prowadzenie zajęć metodą eksperymentu na zajęciach przyrodniczych, 
 • elementy grywalizacji w edukacji przyrodniczej
 • modelowanie procesów zachodzących w przyrodzie

Zgłoszenia przyjmuje doradca metodyczny przyrody Anna Romańska do dnia 17.11.2016 na adres anna.romanska@epf.pl lub poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w konsultacjach. Pierwsze dwa spotkania odbędą się już w listopadzie:

 • "Szkolne Laboratorium Przyrodnicze - metoda eksperymentu z wykorzystaniem mobilnych urządzeń pomiarowych" 17.11.16 (czwartek) godz. 16:00 - 18:00 - Szkoła Podstawowa nr 160 w Łodzi ul. A. Struga 24a. Po swojej Ekopracowni oprowadzi nas p. Krystyna Soska. Jednym z elementów spotkania będzie wykonywanie doświadczeń z wykorzystaniem cyfrowych urządzeń pomiarowych.

  Zapisy poprzez formularz elektroniczny:
  http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/43256
 • "Szkolne Laboratorium Przyrodnicze - zasoby szkolnego muzeum przyrodniczego II LO w Łodzi" 28.11.16 (poniedziałek) godz. 16:00 - 18:00 - II Liceum Ogólnokształcące ul. Nowa 11/13. Twórcą i opiekunem pracowni jest doradca metodyczny biologii p. Jacek Pachelski, który przygotował dla nas zajęcia z wykorzystaniem zasobów muzeum.

  Zapisy poprzez formularz elektroniczny:
  http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/43257