Szybka informacja nr 240

KONFERENCJA

dla nauczycieli wychowania fizycznego

JAK REALIZOWAĆ EDUKACJĘ ZDROWOTNĄ W ZGODZIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ?

 

Zapraszamy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów na spotkanie, które odbędzie się 13 marca 2013 o godz.14.00 - 17.00 (środa) w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi ul. Czernika 1/3 - / sala multimedialna/.

Celem konferencji  jest zaprezentowanie  rozwiązań realizacji edukacji zdrowotnej
w wychowaniu fizycznym w zgodzie z nową podstawą programową.

 

Program:

  • Analiza Rozporządzenia MEN dotyczącego  realizacji edukacji zdrowotnej,
  • Przykłady scenariuszy do wykorzystania w lekcjach wychowania fizycznego,
  • Sprawy różne.

     

Konferencję organizujemy na prośbę Państwa w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi sposobu realizacji jednego z wielu obszarów wychowania fizycznego w szkołach.

Organizatorami konferencji są: Teresa Libiszewska Gozdan i Maciej Matczak ŁCDNiKP przy współpracy z Izabelą Waszczykowską, Anetą Nowakowską  nauczycielami ZSO nr 1 i Adrianą Muszyńską - nauczycielem Gimnazjum nr 36 w Łodzi.

Uczestnicy otrzymają potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu i materiały metodyczne.

Prosimy o  potwierdzenie swojego uczestnictwa  w konferencji poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia /osobno dla każdego nauczyciela/ i przesłanie jej faksem (042) 678 10 85 lub na adres ŁCDNiKP  do dnia  08.03.2012 r.

Zgłoszenie można też przesłać pocztą elektroniczną : eridan8@op.pl

 

Zapraszamy!!!

Opracowała:

Teresa Libiszewska – Gozdan

- doradca metodyczny wychowania fizycznego