XV Konkurs Przyrodniczy

Portret użytkownika romann

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych pod opieką nauczycieli do udziału w XV Konkursie Przyrodniczym. Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowania przyrodą, wyłonienie i promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych, kształtowanie  świadomości ekologicznej, doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji, analizowania i wnioskowania, stworzenie możliwości osiągnięcia sukcesu. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w konkursie przyniesie wiele satysfakcji uczniom i ich opiekunom, stanie się doskonałą okazją do promowania osiągnięć szkoły i jej wychowanków.

Kartę zgłoszenia uczestnictwa szkoły w konkursie (ZAŁĄCZNIK NR 1) należy przesłać pocztą, faksem (678-10-85) lub składać w sekretariacie ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29, p.105 do dnia 05 grudnia 2016 roku. Udział szkoły w konkursie można zgłosić również mailem na adres doradcy metodycznego przyrody: anna.romanska@epf.pl lub wypełnić formularz elektroniczny: https://goo.gl/forms/GVvDhzjJqLjBTshA3

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie XV Konkursu Przyrodniczego, który dostępny jest już na stronie internetowej ŁCDNiKP w dziale dedykowanym konkursom http://konkursy.wckp.lodz.pl/konkursy-przedmiotowe