Portret użytkownika romann

Ocenianie wspierające - konsultacje grupowe

W styczniu rozpoczniemy cykl 4 konsultacji grupowych dotyczących oceniania wspierającego rozwój ucznia.
Celem spotkań jest:

Portret użytkownika romann

Miejsce geografii w polskiej szkole w dobie zmian programowych i organizacyjnych.

Zapraszamy nauczycieli geografii i przyrody (z wykształceniem kierunkowym geografia) na czterogodzinną konferencję, której celem jest dyskusja nad wartościami, wyzwaniami i problemami edukacji geograficznej w kontekście zapowiadanych zmian programowych i organizacyjnych w polskiej szkole.

Tematyka spotkania:

Portret użytkownika romann

XV Konkurs Przyrodniczy

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych pod opieką nauczycieli do udziału w XV Konkursie Przyrodniczym. Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowania przyrodą, wyłonienie i promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych, kształtowanie  świadomości ekologicznej, doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji, analizowania i wnioskowania, stworzenie możliwości osiągnięcia sukcesu.

Portret użytkownika romann

Szkolne Laboratorium Przyrodnicze

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli przyrody szkół podstawowych na konsultacje grupowe

"Rozszerzona rzeczywistość" w naukach przyrodniczych

Zapraszamy nauczycieli geografii i biologii III i IV etapu edukacyjnego na pięciogodzinne warsztaty, których celem jest doskonalenie umiejętności wykorzystania narzędzi technologii informacyjno – komunikacyjnych w pracy z uczniem na przedmiotowych i międzyprzedmiotowych zajęciach edukacyjnych z zakresu nauk przyrodniczych.

Podczas spotkania uczestnicy:

Portret użytkownika romann

Konferencja dla nauczycieli przyrody

Teoria wielostronnego kształcenia w modelowaniu lekcji przyrody

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza do udziału w konferencji otwierającej skierowanej do nauczycieli przyrody szkół podstawowych. Podczas spotkania uczestnicy poznają założenia tzw. teorii wielostronnego kształcenia - formy kształcenia polegającej na ujmowaniu w procesie dydaktycznym trzech komponentów:

Portret użytkownika matczak

KONFERENCJA dla nauczycieli wychowania fizycznego ORGANIZACJA PRACY NAUCZYCIELA – OFERTA DOSKONALENIA

 

KONFERENCJA

dla nauczycieli wychowania fizycznego

ORGANIZACJA PRACY NAUCZYCIELA – OFERTA DOSKONALENIA

Zapraszamy nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału

w spotkaniu. Celem konferencji jest zaprezentowanie oferty edukacyjnej ŁCDNiKP które odbędzie się 05 października 2016 o godz.14.30 (środa) w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi ul. Czernika 1/3 – ( sala multimedialna).

Program:

Portret użytkownika romann

Podsumowanie XIV Konkursu Przyrodniczego

Portret użytkownika matczak

Lekcja Modelowa LA dla każdego

 

Łódzkie  Centrum  Doskonalenia  Nauczycieli

i  Kształcenia  Praktycznego

90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 29

 sekretariat ds. doskonalenia  tel./fax (042) 678 10 85,  e-mail:wcdnikp@wckp.lodz.pl

Portret użytkownika matczak

GOLF – COŚ DLA GERIATRYKÓW, CZY SPORT NA CAŁE ŻYCIE?

Łódzkie Centrum  Doskonalenia  Nauczycieli

i  Kształcenia  Praktycznego

90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 29

sekretariat ds. doskonalenia  tel./fax (042) 678 10 85         e-mail:wcdnikp@wckp.lodz.pl

Strony

Subscribe to PEPiP RSS