Portret użytkownika romann

Konferencja dla nauczycieli przyrody

Teoria wielostronnego kształcenia w modelowaniu lekcji przyrody

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza do udziału w konferencji otwierającej skierowanej do nauczycieli przyrody szkół podstawowych. Podczas spotkania uczestnicy poznają założenia tzw. teorii wielostronnego kształcenia - formy kształcenia polegającej na ujmowaniu w procesie dydaktycznym trzech komponentów:

Portret użytkownika matczak

KONFERENCJA dla nauczycieli wychowania fizycznego ORGANIZACJA PRACY NAUCZYCIELA – OFERTA DOSKONALENIA

 

KONFERENCJA

dla nauczycieli wychowania fizycznego

ORGANIZACJA PRACY NAUCZYCIELA – OFERTA DOSKONALENIA

Zapraszamy nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału

w spotkaniu. Celem konferencji jest zaprezentowanie oferty edukacyjnej ŁCDNiKP które odbędzie się 05 października 2016 o godz.14.30 (środa) w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi ul. Czernika 1/3 – ( sala multimedialna).

Program:

Portret użytkownika romann

Podsumowanie XIV Konkursu Przyrodniczego

Portret użytkownika matczak

Lekcja Modelowa LA dla każdego

 

Łódzkie  Centrum  Doskonalenia  Nauczycieli

i  Kształcenia  Praktycznego

90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 29

 sekretariat ds. doskonalenia  tel./fax (042) 678 10 85,  e-mail:wcdnikp@wckp.lodz.pl

Portret użytkownika matczak

GOLF – COŚ DLA GERIATRYKÓW, CZY SPORT NA CAŁE ŻYCIE?

Łódzkie Centrum  Doskonalenia  Nauczycieli

i  Kształcenia  Praktycznego

90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 29

sekretariat ds. doskonalenia  tel./fax (042) 678 10 85         e-mail:wcdnikp@wckp.lodz.pl

Portret użytkownika terlih

STRZELECTWO SPORTOWE JAKO ALTERNATYWNA FORMA SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU

       Zapraszamy  Nauczycieli wychowania fizycznego szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów na 4 godzinne warsztaty metodyczne

Strzelectwo sportowe

jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu

Udział w warsztatach umożliwi:

·       poszerzenie wiadomości z zakresu strzelectwa sportowego,

·       poznanie zasad bezpiecznego korzystania ze strzelnicy i obchodzenia się ze sprzętem,

Portret użytkownika terlih

FITNESS DANCE tworzenie choreografii z wykorzystaniem różnych kroków i figur tanecznych

       Zapraszamy  Nauczycieli wychowania fizycznego szkół ponadgimnazjalnych
i gimnazjów na 5 godzinne warsztaty metodyczne

Fitness Dance

tworzenie choreografii z wykorzystaniem różnych kroków i figur tanecznych

Udział w warsztatach umożliwi:

Portret użytkownika romann

Metoda WebQuest w edukacji przyrodniczej

Warszataty metodyczne dla n-li przyrody szkół podstawowych

WebQuest to rodzaj metody projektów zorientowanej na pracę badawczą uczących się. Wyjściowym źródłem informacji w badaniach uczestników projektu jest Internet. Źródła online mogą być uzupełnione materiałami podręcznymi. Forma WebQuestu przypomina tradycyjny projekt, odbywający się jednak w modelu edukacji mieszanej (blended learning).

Udział w warsztatach umożliwi:

Portret użytkownika romann

Warsztaty metodyczne dla n-li szkoły podstawowej

Ocenianie wspierające rozwój ucznia

Z dniem 1 września 2015 weszło w życie Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Jedną z wprowadzonych zmian jest wprowadzenie możliwości ustalania ocen bieżących w formie opisowej na każdym etapie edukacyjnym. Podczas spotkań warsztatowych będziemy zastanowić się jak oceniać, aby wspierać uczniów w procesie dydaktycznym.

Portret użytkownika romann

Warsztaty metodyczne dla n-li przyrody szkoły podstawowej

Jak pracować bez zeszytu ćwiczeń?

Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty spowodowały konieczność wyboru podręczników do wieloletniego użytku oraz wprowadziły dotacje na materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Niektóre szkoły wybrały możliwość pracy bez zeszytu ćwiczeń. Celem warsztatów jest przedstawienie pomysłów, które pozwolą ćwiczyć i utrwalać treści w sposób aktywny, uczący współpracy w grupie, łamiący schematy myślenia. Będziemy poszukiwać zabaw i zadań edukacyjnych, które poszerzą lub zastąpią kserokopie i karty pracy.

Strony

Subscribe to PEPiP RSS