SZYBKA INFORMACJA NR 341

JAK ZACHOWAĆ RÓWNOWAGĘ MIĘDZY NAUKĄ A ODPOCZYNKIEM?
Edukacja prozdrowotna w zajęciach wychowania fizycznego wynikająca z nowej podstawy programowej.
KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PRZYRODY SZKÓŁ ŁÓDZKICH
Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego i przyrody szkół podstawowych do udziału w KONFERENCJI, która odbędzie się 25 kwietnia 2014 r. /piątek/ w godzinach 16.00 – 18.00 w ŁCDNiKP w Łodzi ul. Kopcińskiego 29 sala nr 310 III piętro.

Portret użytkownika matczak

Szybka 191 Bilard zajęcia Warsztatowe

ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 29
sekretariat ds. doskonalenia tel./fax (042) 678 10 85 e-mail:wcdnikp@wckp.lodz.pl
dyrektor tel. (042) 678 33 78, fax (042) 678 07 98 www.wckp.lodz.pl

Łódź, dnia 18.11.2013

ROK SZKOLNY 2013/2014

WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

"BILARD DLA KAŻDEGO"

Szybka informacja nr 71

Konsultacja grupowa

Szybka informacja nr 50

Dyrektorzy Szkół  Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych

   Dotyczy:   KONFERENCJI    dla nauczycieli wychowania fizycznego

 (Szybka informacja nr 33 z dnia 09.09.2013)

Szybka informacja nr 33

KONFERENCJA
dla nauczycieli wychowania fizycznego
KIERUNKI PRACY NAUCZYCIELA W ŚWIETLE UREGULOWAŃ PRAWNYCH

Zapraszamy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów na spotkanie, które odbędzie się 26 września 2013 o godz.14.00 (czwartek) w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi ul. Czernika 1/3 – ( sala multimedialna).

Program:

Portret użytkownika matczak

Konferencja Nauczycieli WF

KONFERENCJA
dla nauczycieli wychowania fizycznego
KIERUNKI PRACY NAUCZYCIELA W ŚWIETLE UREGULOWAŃ PRAWNYCH

Portret użytkownika romann

Konferencja dla nauczycieli przyrody

Szybka informacja Nr 53

Serdecznie zapraszam nauczycieli przyrody na konferencję "Multimedia w praktyce nauczyciela przyrody", która odbędzie się w piątek 04.10.2013 roku w godz. 15:0 – 17:30 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ul. Kopcińskiego 29 s. 210.

W programie spotkania:

Portret użytkownika matczak

Szybka 339 Schody

 

Łódzkie Centrum  Doskonalenia  Nauczycieli

i  Kształcenia  Praktycznego

90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 29

sekretariat ds. doskonalenia  tel./fax (042) 678 10 85         e-mail:wcdnikp@wckp.lodz.pl

Szybka informacja nr 208

Kurs doskonalący dla nauczycieli wychowania fizycznego 
Rozwijanie umiejętności zawodowych i społecznych nauczycieli z krótkim stażem

Doradcy metodyczni wychowania fizycznego Pani Ewa Sprawka i Krystyna Solarz zapraszają nauczycieli wychowania fizycznego rozpoczynających pracę w zawodzie, na kurs doskonalący.

Szybka informacja nr 315

WARSZTATY METODYCZNE
   
SZKOLNY FESTIWAL SIATKÓWKI  PLAŻOWEJ MEMORIAŁ IM. PAWŁA GOZDANA

 

Portal nauczycieli wychowaniefizyczne.pl we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Społeczną Akademią Nauk oraz Szkołą Podstawową nr 205 w Łodzi, mają przyjemność zaprosić nauczycieli wychowania fizycznego oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych na Szkolny Festiwal Siatkówki Plażowej Memoriał im. Pawła Gozdana, w ramach którego:

Strony

Subscribe to PEPiP RSS