SZYBKA INFORMACJA NR 361

NOWOCZESNE FORMY RUCHU PRZY MUZYCE - TWORZENIE PROSTYCH UKŁADÓW TANECZNYCH
Z WYKORZYSTANIEM PODSTAWOWYCH KROKÓW FITNESS
WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

SZYBKA INFORMACJA NR 342

MODELOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWEJ POSTAWY CIAŁA. ĆWICZENIA WZMACNIAJĄCE GORSET MIĘŚNIOWY.
ĆWICZENIA ODDECHOWE – TECHNIKA I ZANACZENIE
Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego szkoły podstawowej do udziału w modelowych zajęciach edukacyjnych, które odbędą się 5 maja 2014 r. /poniedziałek/ w godzinach 13.40 – 15.30 w Szkole Podstawowej nr 184 w Łodzi ul. Syrenki 19 a.

SZYBKA INFORMACJA NR 341

JAK ZACHOWAĆ RÓWNOWAGĘ MIĘDZY NAUKĄ A ODPOCZYNKIEM?
Edukacja prozdrowotna w zajęciach wychowania fizycznego wynikająca z nowej podstawy programowej.
KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PRZYRODY SZKÓŁ ŁÓDZKICH
Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego i przyrody szkół podstawowych do udziału w KONFERENCJI, która odbędzie się 25 kwietnia 2014 r. /piątek/ w godzinach 16.00 – 18.00 w ŁCDNiKP w Łodzi ul. Kopcińskiego 29 sala nr 310 III piętro.

Portret użytkownika matczak

Szybka 191 Bilard zajęcia Warsztatowe

ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 29
sekretariat ds. doskonalenia tel./fax (042) 678 10 85 e-mail:wcdnikp@wckp.lodz.pl
dyrektor tel. (042) 678 33 78, fax (042) 678 07 98 www.wckp.lodz.pl

Łódź, dnia 18.11.2013

ROK SZKOLNY 2013/2014

WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

"BILARD DLA KAŻDEGO"

Szybka informacja nr 71

Konsultacja grupowa

Szybka informacja nr 50

Dyrektorzy Szkół  Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych

   Dotyczy:   KONFERENCJI    dla nauczycieli wychowania fizycznego

 (Szybka informacja nr 33 z dnia 09.09.2013)

Szybka informacja nr 33

KONFERENCJA
dla nauczycieli wychowania fizycznego
KIERUNKI PRACY NAUCZYCIELA W ŚWIETLE UREGULOWAŃ PRAWNYCH

Zapraszamy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów na spotkanie, które odbędzie się 26 września 2013 o godz.14.00 (czwartek) w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi ul. Czernika 1/3 – ( sala multimedialna).

Program:

Portret użytkownika matczak

Konferencja Nauczycieli WF

KONFERENCJA
dla nauczycieli wychowania fizycznego
KIERUNKI PRACY NAUCZYCIELA W ŚWIETLE UREGULOWAŃ PRAWNYCH

Portret użytkownika romann

Konferencja dla nauczycieli przyrody

Szybka informacja Nr 53

Serdecznie zapraszam nauczycieli przyrody na konferencję "Multimedia w praktyce nauczyciela przyrody", która odbędzie się w piątek 04.10.2013 roku w godz. 15:0 – 17:30 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ul. Kopcińskiego 29 s. 210.

W programie spotkania:

Portret użytkownika matczak

Szybka 339 Schody

 

Łódzkie Centrum  Doskonalenia  Nauczycieli

i  Kształcenia  Praktycznego

90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 29

sekretariat ds. doskonalenia  tel./fax (042) 678 10 85         e-mail:wcdnikp@wckp.lodz.pl

Strony

Subscribe to PEPiP RSS