Wychowanie Fizyczne

ROK SZKOLNY 2014/2015

Konsultacja grupowa
dla nauczycieli ze stażem 0-1
Organizowanie warsztatu pracy nauczyciela wychowania fizycznego
w pierwszym roku pracy

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów, na spotkanie 23 października 2014 o godz.14.30 (czwartek) w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi ul. Czernika 1/3 – ( sala multimedialna).
Konsultacja zorganizowana jest dla tych nauczycieli, którzy od września bieżącego roku rozpoczęli pracę w szkole.

Program:

Bezpieczeństwo ucznia i nauczyciela na obiektach sportowych
Dokumentowanie pracy nauczyciela
Konstruowanie planu metodycznego lekcji
Organizowanie procesu dydaktycznego
umiejętność omawiania lekcji i wyciągania wniosków do dalszej pracy
Organizatorem spotkania dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i dla gimnazjów jest Teresa Libiszewska – Gozdan - doradca ŁCDNiKP.
Prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w konsultacji poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia /osobno dla każdego nauczyciela/ i przesłanie jej faksem (042) 678 10 85 lub na adres ŁCDNiKP do dnia 19.10.2014 r. Zgłoszenie można też przesłać na email:eridan8@op.pl /do Teresy Libiszewskiej – Gozdan/.

Zapraszamy!!!