Portret użytkownika matczak

Nie tylko dla "fizycznych"

NIE TYLKO DLA „FIZYCZNYCH”
(TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA
W PRACY NAUCZYCIELA FIZYKI, WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I MATEMATYKI)

Udział w spotkaniu przygotuje nauczycieli do:
•    prowadzenia interdyscyplinarnych zajęć,
•    stosowania dostępnego oprogramowania wspomagającego pracę nauczyciela wychowania fizycznego, fizyki
i matematyki,
•    opracowania scenariuszy zajęć holistycznych.

Portret użytkownika matczak

Paleta Fitness modelowe zajęcia edukcyjne


ZAJĘCIA DLA NAUCZYCIELI
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

„PALETA FITNESS”

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego na modelowe zajęcia z Fitness czyli , vademecum wiedzy o treningu ogólnorozwojowym  które odbędą się 27 lutego 2016 r.
w klubie fitness "Revers" ul. Rokicińska 142 w Łodzi  godz. 15.00 – 16.30.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną najnowsze metody formy ćwiczeń rozwijających ogólną sprawność fizyczną

Portret użytkownika matczak

Paleta Fitness modelowe zajęcia edukcyjne


ZAJĘCIA DLA NAUCZYCIELI
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

„PALETA FITNESS”

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego na modelowe zajęcia z Fitness czyli , vademecum wiedzy o treningu ogólnorozwojowym  które odbędą się 27 lutego 2016 r.
w klubie fitness "Revers" ul. Rokicińska 142 w Łodzi  godz. 15.00 – 16.30.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną najnowsze metody formy ćwiczeń rozwijających ogólną sprawność fizyczną

Portret użytkownika romann

Ocenianie wspierające - konsultacje grupowe

W styczniu rozpoczniemy cykl 4 konsultacji grupowych dotyczących oceniania wspierającego rozwój ucznia.
Celem spotkań jest:

Portret użytkownika romann

Miejsce geografii w polskiej szkole w dobie zmian programowych i organizacyjnych.

Zapraszamy nauczycieli geografii i przyrody (z wykształceniem kierunkowym geografia) na czterogodzinną konferencję, której celem jest dyskusja nad wartościami, wyzwaniami i problemami edukacji geograficznej w kontekście zapowiadanych zmian programowych i organizacyjnych w polskiej szkole.

Tematyka spotkania:

Portret użytkownika romann

XV Konkurs Przyrodniczy

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych pod opieką nauczycieli do udziału w XV Konkursie Przyrodniczym. Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowania przyrodą, wyłonienie i promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych, kształtowanie  świadomości ekologicznej, doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji, analizowania i wnioskowania, stworzenie możliwości osiągnięcia sukcesu.

Portret użytkownika romann

Szkolne Laboratorium Przyrodnicze

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli przyrody szkół podstawowych na konsultacje grupowe

"Rozszerzona rzeczywistość" w naukach przyrodniczych

Zapraszamy nauczycieli geografii i biologii III i IV etapu edukacyjnego na pięciogodzinne warsztaty, których celem jest doskonalenie umiejętności wykorzystania narzędzi technologii informacyjno – komunikacyjnych w pracy z uczniem na przedmiotowych i międzyprzedmiotowych zajęciach edukacyjnych z zakresu nauk przyrodniczych.

Podczas spotkania uczestnicy:

Portret użytkownika romann

Konferencja dla nauczycieli przyrody

Teoria wielostronnego kształcenia w modelowaniu lekcji przyrody

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza do udziału w konferencji otwierającej skierowanej do nauczycieli przyrody szkół podstawowych. Podczas spotkania uczestnicy poznają założenia tzw. teorii wielostronnego kształcenia - formy kształcenia polegającej na ujmowaniu w procesie dydaktycznym trzech komponentów:

Portret użytkownika matczak

KONFERENCJA dla nauczycieli wychowania fizycznego ORGANIZACJA PRACY NAUCZYCIELA – OFERTA DOSKONALENIA

 

KONFERENCJA

dla nauczycieli wychowania fizycznego

ORGANIZACJA PRACY NAUCZYCIELA – OFERTA DOSKONALENIA

Zapraszamy nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału

w spotkaniu. Celem konferencji jest zaprezentowanie oferty edukacyjnej ŁCDNiKP które odbędzie się 05 października 2016 o godz.14.30 (środa) w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi ul. Czernika 1/3 – ( sala multimedialna).

Program:

Strony

Subscribe to PEPiP RSS