Portret użytkownika romann

Jak zorganizować grę miejską?

Zapraszamy na czterogodzinne terenowe warsztaty metodyczne dla nauczycieli przyrody i geografii.

Celem zajęć jest doskonale

Portret użytkownika romann

Eliminacje łódzkie XVI Konkursu Przyrodniczego.

Informujemy, że finał XVI Konkursu Przyrodniczego pod hasłem "Tam, gdzie płynie Amazonka" odbędzie się zgodnie z harmonogramem 14 marca 2018 (środa) w Szkole Podstawowej nr 199 ul. Elsnera 8 w Łodzi (Widzew) w godz. 13:30 - 14:30.

 

Portret użytkownika romann

Konferencja

 

 

Portret użytkownika romann

Zatrzymaj kroplę deszczu - spotkanie z ekspertem

Zapraszamy na spotkanie z ekspertem z Uniwersytetu Łódzkiego w ramach projektu "Zatrzymaj kroplę deszczu". Ma ono ma na celu przybliżenie tematyki gospodarowania wodami opadowymi w mieście i jest wstępem do prowadzenia zajęć z uczniami w ramach w/w projektu. Spotkanie odbędzie się 21.11.17 (wtorek) o godz. 14:00 w ŁCDNiKP ul. Kopcińskiego 29  s. 201. Jest skierowane do wszystkich zainteresowanych tematyką nauczycieli szkół podstawowych.

Portret użytkownika romann

Zajęcia dla uczniów zdolnych "Przyroda niezwykła"

Zapraszamy na spotkania w ramach zajęć pozaszkolnych dla uczniów zdolnych "Przyroda niezwykła", które odbywać się będą raz w miesiącu od listopada do czerwca (8 spotkań w roku).
Pierwsze zajęcia odbędą się 10.11.17 w Planetarium Pomorska 16. Tematyka spotkania "Człowiek i Wszechświat". Zajęcia zaplanowano w godz. 16:00 - 18:30
Harmonogram spotkań w I półroczu

Portret użytkownika romann

Warsztaty metodyczne

Kreatywne uczenie się – Lapbook jako metoda dydaktyczna

Rodzaj portfolio, obrazkowa mapa myśli, książka warstwowa. To tylko niektóre określenia Lapbooka. Dla tych, którzy chcą się dowiedzieć, jak go stworzyć i wykorzystać na lekcjach, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego organizuje warsztaty. Skierowane są one do nauczycieli szkół podstawowych, którzy pragną ożywić swoje lekcje i dać uczniom możliwość kreatywnego działania.

Podczas spotkania uczestnicy:

Portret użytkownika romann

Konferencja dla nauczycieli przyrody

Nowa podstawa – nowe wyzwania

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza do udziału
w pierwszej w bieżącym roku szkolnym konferencji skierowanej do nauczycieli przyrody szkół podstawowych.

Podczas spotkania:

Portret użytkownika matczak

Nie tylko dla "fizycznych"

NIE TYLKO DLA „FIZYCZNYCH”
(TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA
W PRACY NAUCZYCIELA FIZYKI, WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I MATEMATYKI)

Udział w spotkaniu przygotuje nauczycieli do:
•    prowadzenia interdyscyplinarnych zajęć,
•    stosowania dostępnego oprogramowania wspomagającego pracę nauczyciela wychowania fizycznego, fizyki
i matematyki,
•    opracowania scenariuszy zajęć holistycznych.

Portret użytkownika matczak

Paleta Fitness modelowe zajęcia edukcyjne


ZAJĘCIA DLA NAUCZYCIELI
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

„PALETA FITNESS”

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego na modelowe zajęcia z Fitness czyli , vademecum wiedzy o treningu ogólnorozwojowym  które odbędą się 27 lutego 2016 r.
w klubie fitness "Revers" ul. Rokicińska 142 w Łodzi  godz. 15.00 – 16.30.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną najnowsze metody formy ćwiczeń rozwijających ogólną sprawność fizyczną

Portret użytkownika matczak

Paleta Fitness modelowe zajęcia edukcyjne


ZAJĘCIA DLA NAUCZYCIELI
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

„PALETA FITNESS”

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego na modelowe zajęcia z Fitness czyli , vademecum wiedzy o treningu ogólnorozwojowym  które odbędą się 27 lutego 2016 r.
w klubie fitness "Revers" ul. Rokicińska 142 w Łodzi  godz. 15.00 – 16.30.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną najnowsze metody formy ćwiczeń rozwijających ogólną sprawność fizyczną

Strony

Subscribe to PEPiP RSS