Portret użytkownika matczak

KURS DOSKONALĄCY DLA NAUCZYCIELI W RAMACH GRANTÓW KURATORA OŚWIATY 2015

 

Łódzkie  Centrum  Doskonalenia  Nauczycieli

i  Kształcenia  Praktycznego

90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 29

 sekretariat ds. doskonalenia  tel./fax (042) 678 10 85,  e-mail:wcdnikp@wckp.lodz.pl

Portret użytkownika romann

Zmiana terminu warsztatów!

Jak wprowadzać elementy oceniania kształtującego w szkole podstawowej - zmiana !!!

Ze względu na moją nieobecność w dniu 4 marca zmianie ulega termin 3 części warsztatów "Jak wprowadzać elementy oceniania kształtującego w szkole podstawowej". Odbędą się one 10 marca (wtorek) w godz. 15:00 - 18:00 w ŁCDNiKP ul. Kopcińskiego 29 s. 310.
Za konieczność zmiany bardzo przepraszam.

Anna Romańska
doradca metodyczny

Portret użytkownika romann

Questy – wykorzystanie technik interaktywnych w edukacji regionalnej

ZAJĘCIA ODWOŁANE - o nowym termnie poinformujemy zainteresowanych drogą mailową

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PRZYRODY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Questy – wykorzystane technik interaktywnych w edukacji regionalnej

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego i przyrody na warsztaty, które odbędą się 26 lutego 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 162 ul. Powszechna 15 w godz. 15:00 – 18:00.

Portret użytkownika romann

Odwrócona lekcja, odwrócona klasa.

Szybka informacja nr 239

WARSZTATY METODYCZNE

Odwrócona lekcja, odwrócona klasa

Zapraszam na warsztaty metodyczne skierowane do nauczycieli szkół podstawowych. Ich celem jest przybliżenie metody tzw. odwróconej lekcji.

Portret użytkownika romann

Eliminacje dzielnicowe XIII Konkursu Przyrodniczego

Szybka informacja nr 227

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI PRZYRODY - Eliminacje dzielnicowe XIII Konkursu Przyrodniczego

Informujemy, że eliminacje dzielnicowe XIII Konkursu Przyrodniczego odbędą się 16 stycznia 2015r. o godz. 13:00.
Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w eliminacjach znajduje się pod adresem http://pepip.wckp.lodz.pl/konkurs-przyrodniczy. oraz pod linkiem:

Portret użytkownika terlih

Szybka informacja nr 150

Konsultacja grupowa dla nauczycieli wychowania fizycznego "AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO I MIANOWANEGO"
Portret użytkownika romann

Jak wprowadzać elementy Oceniania Kształtującego w szkole podstawowej?

Szybka informacja nr 130

Zapraszamy na cykl spotkań warsztatowych dotyczących Oceniania Kształtującego, które jest efektywnym sposobem podnoszenia osiągnięć uczących się i motywowania ich do dalszej pracy. W odróżnieni od oceniania sumującego, głównym celem Oceniania Kształtującego jest pomoc uczniowi w uczeniu się.

http://sp275.waw.pl/wp-content/uploads/2013/10/OK-OGOLNIE-POCIAG.gif

Portret użytkownika romann

Szkolne laboratorium przyrodnicze

Szybka informacja nr 129

Zapraszamy na cykl 4 spotkań warsztatowych poświęconych zagadnieniu prowadzenia obserwacji i doświadczeń przyrodniczych. Podczas zajęć gościmy w wybranych szkołach, które posiadają Ekopracownie pozyskane w ramach konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Portret użytkownika romann

Nowe technologie w edukacji przyrodniczej

Szybka informacja nr 128

Zapraszamy na cykl 5 spotkań z zakresu wykorzystania nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) w edukacji przyrodniczej. Wprowadzenie na szeroką skalę technologii w życiu codziennym warunkuje także stosowanie nowych metod pracy
z uczącym się, korzystającym na co dzień z „cyfrowego świata”. Celem zajęć jest promocja nowoczesnych metod nauczania i inspirowanie nauczycieli do wdrażania zmian w sposobach prowadzenia zajęć, przy aktywnym wykorzystaniu nowych technologii.

Portret użytkownika matczak

Szybka 121 Konsultacje Grupowe n-li WF SP Bałuty Polesie

ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 29
sekretariat ds. doskonalenia tel./fax (042) 678 10 85 e-mail:wcdnikp@wckp.lodz.pl
dyrektor tel. (042) 678 33 78, fax (042) 678 07 98 www.wckp.lodz.pl

Łódź, dnia 20.10.2014 r.

ROK SZKOLNY 2014/2015

Strony

Subscribe to PEPiP RSS