Portret użytkownika terlih

STRZELECTWO SPORTOWE JAKO ALTERNATYWNA FORMA SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU

       Zapraszamy  Nauczycieli wychowania fizycznego szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów na 4 godzinne warsztaty metodyczne

Strzelectwo sportowe

jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu

Udział w warsztatach umożliwi:

·       poszerzenie wiadomości z zakresu strzelectwa sportowego,

·       poznanie zasad bezpiecznego korzystania ze strzelnicy i obchodzenia się ze sprzętem,

Portret użytkownika terlih

FITNESS DANCE tworzenie choreografii z wykorzystaniem różnych kroków i figur tanecznych

       Zapraszamy  Nauczycieli wychowania fizycznego szkół ponadgimnazjalnych
i gimnazjów na 5 godzinne warsztaty metodyczne

Fitness Dance

tworzenie choreografii z wykorzystaniem różnych kroków i figur tanecznych

Udział w warsztatach umożliwi:

Portret użytkownika romann

Metoda WebQuest w edukacji przyrodniczej

Warszataty metodyczne dla n-li przyrody szkół podstawowych

WebQuest to rodzaj metody projektów zorientowanej na pracę badawczą uczących się. Wyjściowym źródłem informacji w badaniach uczestników projektu jest Internet. Źródła online mogą być uzupełnione materiałami podręcznymi. Forma WebQuestu przypomina tradycyjny projekt, odbywający się jednak w modelu edukacji mieszanej (blended learning).

Udział w warsztatach umożliwi:

Portret użytkownika romann

Warsztaty metodyczne dla n-li szkoły podstawowej

Ocenianie wspierające rozwój ucznia

Z dniem 1 września 2015 weszło w życie Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Jedną z wprowadzonych zmian jest wprowadzenie możliwości ustalania ocen bieżących w formie opisowej na każdym etapie edukacyjnym. Podczas spotkań warsztatowych będziemy zastanowić się jak oceniać, aby wspierać uczniów w procesie dydaktycznym.

Portret użytkownika romann

Warsztaty metodyczne dla n-li przyrody szkoły podstawowej

Jak pracować bez zeszytu ćwiczeń?

Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty spowodowały konieczność wyboru podręczników do wieloletniego użytku oraz wprowadziły dotacje na materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Niektóre szkoły wybrały możliwość pracy bez zeszytu ćwiczeń. Celem warsztatów jest przedstawienie pomysłów, które pozwolą ćwiczyć i utrwalać treści w sposób aktywny, uczący współpracy w grupie, łamiący schematy myślenia. Będziemy poszukiwać zabaw i zadań edukacyjnych, które poszerzą lub zastąpią kserokopie i karty pracy.

Portret użytkownika romann

Konferencja dla nauczycieli przyrody

Zapraszamy nauczycieli przyrody ze szkół podstawowych na konferencję

Przyroda w praktyceczyli sposób na inspirującą lekcję

Udział w konferencji umożliwi:

Portret użytkownika matczak

KURS DOSKONALĄCY DLA NAUCZYCIELI W RAMACH GRANTÓW KURATORA OŚWIATY 2015

Kurs doskonalący dla nauczycieli
w ramach Grantów Kuratora Oświaty 2015

Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna  a rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny uczniów

Portret użytkownika matczak

KURS DOSKONALĄCY DLA NAUCZYCIELI W RAMACH GRANTÓW KURATORA OŚWIATY 2015

 

Łódzkie  Centrum  Doskonalenia  Nauczycieli

i  Kształcenia  Praktycznego

90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 29

 sekretariat ds. doskonalenia  tel./fax (042) 678 10 85,  e-mail:wcdnikp@wckp.lodz.pl

Portret użytkownika romann

Zmiana terminu warsztatów!

Jak wprowadzać elementy oceniania kształtującego w szkole podstawowej - zmiana !!!

Ze względu na moją nieobecność w dniu 4 marca zmianie ulega termin 3 części warsztatów "Jak wprowadzać elementy oceniania kształtującego w szkole podstawowej". Odbędą się one 10 marca (wtorek) w godz. 15:00 - 18:00 w ŁCDNiKP ul. Kopcińskiego 29 s. 310.
Za konieczność zmiany bardzo przepraszam.

Anna Romańska
doradca metodyczny

Portret użytkownika romann

Questy – wykorzystanie technik interaktywnych w edukacji regionalnej

ZAJĘCIA ODWOŁANE - o nowym termnie poinformujemy zainteresowanych drogą mailową

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PRZYRODY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Questy – wykorzystane technik interaktywnych w edukacji regionalnej

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego i przyrody na warsztaty, które odbędą się 26 lutego 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 162 ul. Powszechna 15 w godz. 15:00 – 18:00.

Strony

Subscribe to PEPiP RSS