Portret użytkownika romann

Metoda WebQuest w edukacji przyrodniczej

Warszataty metodyczne dla n-li przyrody szkół podstawowych

WebQuest to rodzaj metody projektów zorientowanej na pracę badawczą uczących się. Wyjściowym źródłem informacji w badaniach uczestników projektu jest Internet. Źródła online mogą być uzupełnione materiałami podręcznymi. Forma WebQuestu przypomina tradycyjny projekt, odbywający się jednak w modelu edukacji mieszanej (blended learning).

Udział w warsztatach umożliwi:

Portret użytkownika romann

Warsztaty metodyczne dla n-li szkoły podstawowej

Ocenianie wspierające rozwój ucznia

Z dniem 1 września 2015 weszło w życie Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Jedną z wprowadzonych zmian jest wprowadzenie możliwości ustalania ocen bieżących w formie opisowej na każdym etapie edukacyjnym. Podczas spotkań warsztatowych będziemy zastanowić się jak oceniać, aby wspierać uczniów w procesie dydaktycznym.

Portret użytkownika romann

Warsztaty metodyczne dla n-li przyrody szkoły podstawowej

Jak pracować bez zeszytu ćwiczeń?

Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty spowodowały konieczność wyboru podręczników do wieloletniego użytku oraz wprowadziły dotacje na materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Niektóre szkoły wybrały możliwość pracy bez zeszytu ćwiczeń. Celem warsztatów jest przedstawienie pomysłów, które pozwolą ćwiczyć i utrwalać treści w sposób aktywny, uczący współpracy w grupie, łamiący schematy myślenia. Będziemy poszukiwać zabaw i zadań edukacyjnych, które poszerzą lub zastąpią kserokopie i karty pracy.

Portret użytkownika romann

Konferencja dla nauczycieli przyrody

Zapraszamy nauczycieli przyrody ze szkół podstawowych na konferencję

Przyroda w praktyceczyli sposób na inspirującą lekcję

Udział w konferencji umożliwi:

Portret użytkownika matczak

KURS DOSKONALĄCY DLA NAUCZYCIELI W RAMACH GRANTÓW KURATORA OŚWIATY 2015

Kurs doskonalący dla nauczycieli
w ramach Grantów Kuratora Oświaty 2015

Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna  a rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny uczniów

Portret użytkownika matczak

KURS DOSKONALĄCY DLA NAUCZYCIELI W RAMACH GRANTÓW KURATORA OŚWIATY 2015

 

Łódzkie  Centrum  Doskonalenia  Nauczycieli

i  Kształcenia  Praktycznego

90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 29

 sekretariat ds. doskonalenia  tel./fax (042) 678 10 85,  e-mail:wcdnikp@wckp.lodz.pl

Portret użytkownika romann

Zmiana terminu warsztatów!

Jak wprowadzać elementy oceniania kształtującego w szkole podstawowej - zmiana !!!

Ze względu na moją nieobecność w dniu 4 marca zmianie ulega termin 3 części warsztatów "Jak wprowadzać elementy oceniania kształtującego w szkole podstawowej". Odbędą się one 10 marca (wtorek) w godz. 15:00 - 18:00 w ŁCDNiKP ul. Kopcińskiego 29 s. 310.
Za konieczność zmiany bardzo przepraszam.

Anna Romańska
doradca metodyczny

Portret użytkownika romann

Questy – wykorzystanie technik interaktywnych w edukacji regionalnej

ZAJĘCIA ODWOŁANE - o nowym termnie poinformujemy zainteresowanych drogą mailową

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PRZYRODY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Questy – wykorzystane technik interaktywnych w edukacji regionalnej

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego i przyrody na warsztaty, które odbędą się 26 lutego 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 162 ul. Powszechna 15 w godz. 15:00 – 18:00.

Portret użytkownika romann

Odwrócona lekcja, odwrócona klasa.

Szybka informacja nr 239

WARSZTATY METODYCZNE

Odwrócona lekcja, odwrócona klasa

Zapraszam na warsztaty metodyczne skierowane do nauczycieli szkół podstawowych. Ich celem jest przybliżenie metody tzw. odwróconej lekcji.

Portret użytkownika romann

Eliminacje dzielnicowe XIII Konkursu Przyrodniczego

Szybka informacja nr 227

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI PRZYRODY - Eliminacje dzielnicowe XIII Konkursu Przyrodniczego

Informujemy, że eliminacje dzielnicowe XIII Konkursu Przyrodniczego odbędą się 16 stycznia 2015r. o godz. 13:00.
Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w eliminacjach znajduje się pod adresem http://pepip.wckp.lodz.pl/konkurs-przyrodniczy. oraz pod linkiem:

Strony

Subscribe to PEPiP RSS