Portret użytkownika romann

Odwrócona lekcja, odwrócona klasa.

Szybka informacja nr 239

WARSZTATY METODYCZNE

Odwrócona lekcja, odwrócona klasa

Zapraszam na warsztaty metodyczne skierowane do nauczycieli szkół podstawowych. Ich celem jest przybliżenie metody tzw. odwróconej lekcji.

Portret użytkownika romann

Eliminacje dzielnicowe XIII Konkursu Przyrodniczego

Szybka informacja nr 227

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI PRZYRODY - Eliminacje dzielnicowe XIII Konkursu Przyrodniczego

Informujemy, że eliminacje dzielnicowe XIII Konkursu Przyrodniczego odbędą się 16 stycznia 2015r. o godz. 13:00.
Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w eliminacjach znajduje się pod adresem http://pepip.wckp.lodz.pl/konkurs-przyrodniczy. oraz pod linkiem:

Portret użytkownika terlih

Szybka informacja nr 150

Konsultacja grupowa dla nauczycieli wychowania fizycznego "AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO I MIANOWANEGO"
Portret użytkownika romann

Jak wprowadzać elementy Oceniania Kształtującego w szkole podstawowej?

Szybka informacja nr 130

Zapraszamy na cykl spotkań warsztatowych dotyczących Oceniania Kształtującego, które jest efektywnym sposobem podnoszenia osiągnięć uczących się i motywowania ich do dalszej pracy. W odróżnieni od oceniania sumującego, głównym celem Oceniania Kształtującego jest pomoc uczniowi w uczeniu się.

http://sp275.waw.pl/wp-content/uploads/2013/10/OK-OGOLNIE-POCIAG.gif

Portret użytkownika romann

Szkolne laboratorium przyrodnicze

Szybka informacja nr 129

Zapraszamy na cykl 4 spotkań warsztatowych poświęconych zagadnieniu prowadzenia obserwacji i doświadczeń przyrodniczych. Podczas zajęć gościmy w wybranych szkołach, które posiadają Ekopracownie pozyskane w ramach konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Portret użytkownika romann

Nowe technologie w edukacji przyrodniczej

Szybka informacja nr 128

Zapraszamy na cykl 5 spotkań z zakresu wykorzystania nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) w edukacji przyrodniczej. Wprowadzenie na szeroką skalę technologii w życiu codziennym warunkuje także stosowanie nowych metod pracy
z uczącym się, korzystającym na co dzień z „cyfrowego świata”. Celem zajęć jest promocja nowoczesnych metod nauczania i inspirowanie nauczycieli do wdrażania zmian w sposobach prowadzenia zajęć, przy aktywnym wykorzystaniu nowych technologii.

Portret użytkownika matczak

Szybka 121 Konsultacje Grupowe n-li WF SP Bałuty Polesie

ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 29
sekretariat ds. doskonalenia tel./fax (042) 678 10 85 e-mail:wcdnikp@wckp.lodz.pl
dyrektor tel. (042) 678 33 78, fax (042) 678 07 98 www.wckp.lodz.pl

Łódź, dnia 20.10.2014 r.

ROK SZKOLNY 2014/2015

Portret użytkownika terlih

szybka informacja nr 85

Konsultacja grupowa

                                                         dla nauczycieli ze stażem  0-1

Organizowanie warsztatu pracy nauczyciela wychowania fizycznego
                                        w pierwszym roku pracy

 

 

TURNIEJ GETBOLA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i GIMNAZJUM

TURNIEJ GETBOLA

TURNIEJ GETBOLA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM
Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w III TURNIEJU GETBOLA,
który odbędzie się 28 maja 2014 r. w godzinach 9.00 – 15.00 na boisku Gimnazjum nr 7 ul. Rojna 33.
Organizatorem Turnieju jest Pan Zbigniew Truszkiewicz we współpracy z doradcami metodycznymi ŁCDNiKP Krystyną Solarz i Maciejem Matczakiem. Celem Turnieju jest upowszechnienie nowej dyscypliny sportu oraz wskazanie możliwości włączenia jej w lekcje wychowania fizycznego.

SZYBKA nr 362 Warsztaty metodyczne dla nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych

"BIEGI KRÓTKIE, ROZSTAWNE I PŁOTKARSKIE -PRZEPISY I TECHNIKA"
Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych do udziału w warsztatach metodycznych,
które odbędą się 21 maja 2014 r. w godzinach 14.15 – 17.00 w Szkole Podstawowej nr 55 w Łodzi przy ul. Mackiewicza 9.

Strony

Subscribe to PEPiP RSS